hooball

<noframes id="ffn5b">
<pre id="ffn5b"><th id="ffn5b"></th></pre>

<nobr id="ffn5b"><noframes id="ffn5b"><form id="ffn5b"></form>

  <pre id="ffn5b"><pre id="ffn5b"></pre></pre>

  V? trí c?a b?n: Nhà / Tai nghe / Tai nghe nhét tai kh?ng day

  Lo?t am thanh t?t, chip QCC3020 Qualcomm, tai nghe kh?ng day bluetooth V5.0TWS k? thu?t m? hóa am t?n aptX,hi?n th? l??ng pin v?i k? thu?t s?

  TOP6678379
  ?? bán:11
  Giá bán:
  VND
  VND899,000.00
   Vui lòng ch?n th?ng tin b?n mu?nX
  • Màu:
   ?en
  S? l??ng:
  -
  +
  (888 có s?n)
  • S? miêu t?
  • Nh?n xét
  ?ánh giá trung bình: 5.0
  Chia s? suy ngh? c?a b?n v?i các khách hàng khác
  Vi?t bình lu?n
  ?ánh giá s?n ph?m có th? ???c th?c hi?n sau khi ??ng nh?p thành viên, vui lòng nh?p vào ?ay ?? ??ng nh?p
  hooball
  友情链接:摩登3平台官网 一号电竞网 易发棋牌官网版下载